DJC
(E) Phát triển tri thức thời kinh tế số

(E) Phát triển tri thức thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Phát triển tri thức thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

Nhận diện bản chất kinh tế số, nắm bắt đúng thời cơ trong bối cảnh mới, lựa chọn chiến lược thích hợp đang là yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp. Theo Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến, để áp dụng công trình nghiên cứu “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”  vào thực tiễn, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Xuất phát từ thực tiễn

  • Khái quát thành lý luận

  • Đúc rút thành mô hình

  • Triển khai để kiểm chứng

  • Thực hiện việc lan tỏa

  • Phát triển tri thức mới

  • Thông điệp từ Phát triển tri thức thời kinh tế số