DJC
(E) Phát triển năng lực cá nhân & đội ngũ thời kinh tế số

(E) Phát triển năng lực cá nhân & đội ngũ thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Phát triển năng lực đội ngũ thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

Nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng vì vậy phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để mỗi tổ chức/doanh nghiệp tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng của mình, nhất là trong thời đại kinh tế số ngày nay. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến về phương pháp để xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng:

  • Những vấn đề nhân sự thời kinh tế số

  • Góc nhìn mới về phát triển đội ngũ

  • Phát triển năng lực tổ chức thời kinh tế số

  • Năng lực cá nhân cần có thời kinh tế số

  • Xây dựng và phát triển năng lực cá nhân thời kinh tế số

  • Thông điệp từ Phát triển năng lực đội ngũ thời kinh tế số