DJC
(E) Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 5 - Hội Nhập

(E) Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 5 - Hội Nhập

  • Nhà đầu tư

  • Doanh nhân

  • Người trẻ muốn khởi nghiệp 

  • Chủ doanh nghiệp

  • Sinh viên, giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật

  • Nhà tư vấn pháp luật

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 26/11/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH TẬP 5 - HỘI NHẬP

Chính sách pháp luật đang mở cơ hội kinh doanh cho thành phần kinh tế tư nhân. Đây là thời cơ của doanh nhân Việt! Thời cơ đang đến chỉ dành cho những người làm ăn hợp pháp, thượng tôn pháp luật và coi trọng lẽ phải. Chính vì vậy, Luật sư Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Tổ hợp LP Group và Luật sư sáng lập Công ty Luật LPVN) đã chắp bút viết Bộ sách Pháp lý trong kinh doanh gồm 5 tập nội dung Doanh Nghiệp - Quản Trị - Tài Sản - Giao Dịch - Hội Nhập.

“Luật chơi” chung thay đổi sẽ tác động mạnh đến chính sách và “luật chơi” riêng của mỗi quốc gia, đặc biệt là về kinh tế. Một doanh nghiệp đưa hàng hóa, dịch vụ ra ngoài phạm vi quốc gia, họ quan tâm luật lệ quốc tế nhiều hơn. Dẫu vậy, nếu “luật chơi” toàn cầu đã chi phối đến hoạt động kinh doanh trong nước, họ phải làm sao? Hãy cùng Thư viện 100 năm DJC tìm hiểu trong tập 5 - Hội nhập trong bộ Pháp lý kinh doanh 5 tập, bạn nhé!