DJC
(E) Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 2 - Quản Trị

(E) Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 2 - Quản Trị

  • Nhà đầu tư

  • Doanh nhân

  • Người trẻ muốn khởi nghiệp 

  • Chủ doanh nghiệp

  • Sinh viên, giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật

  • Nhà tư vấn pháp luật

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 26/11/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH TẬP 2 - DOANH NGHIỆP

Chính sách pháp luật đang mở cơ hội kinh doanh cho thành phần kinh tế tư nhân. Đây là thời cơ của doanh nhân Việt! Thời cơ đang đến chỉ dành cho những người làm ăn hợp pháp, thượng tôn pháp luật và coi trọng lẽ phải. Chính vì vậy, Luật sư Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Tổ hợp LP Group và Luật sư sáng lập Công ty Luật LPVN) đã chắp bút viết Bộ sách Pháp lý trong kinh doanh gồm 5 tập nội dung Doanh Nghiệp - Quản Trị - Tài Sản - Giao Dịch - Hội Nhập.

Việc quản trị doanh nghiệp là một yếu tố rất quan trọng. Khái niệm này bao hàm rất nhiều công việc, gần như liên quan đến tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp. Vậy, khái niệm quản trị doanh nghiệp có nghĩa là gì? Làm thế nào để quản trị hiệu quả một doanh nghiệp? Hãy cùng Thư viện 100 năm DJC cách quản trị doanh nghiệp hiệu quả dưới góc nhìn của luật trong tập 2 - Quản trị trong bộ Pháp lý kinh doanh 5 tập, bạn nhé!