DJC
(E) Người cân bằng

(E) Người cân bằng

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn tìm được hạnh phúc.
- Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Người cân bằng”.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 12/06/2022
Thành viên 1
18-50 NCB

Cân bằng cuộc sống không chỉ quan trọng để đắm mình trong suối nguồn hạnh phúc và khỏe mạnh mà còn là động lực để thúc đẩy năng suất lao động. Đặt trường hợp nếu chúng ta muốn trở thành người có: thân thì khỏe, tâm thật vững, trí phải tinh thì yếu tố cân bằng là chất xúc tác mãnh liệt để tạo nên cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vậy để tìm ra chìa khóa “Người cân bằng” mở từng chiếc gương “thân”, “tâm”, “trí” như thế nào đây? Hữu duyên, DJC sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này trong phần “Người cân bằng”

Một người biết cân bằng cuộc sống giỏi có khả năng tập trung mối quan tâm và trường năng lượng nội tại của họ vào mục tiêu đề ra, thực hiện hành động một cách hiệu quả và tiến về phía trước bằng cách đầy ý nghĩa. Hãy dành thời gian tìm hiểu để có thể áp dụng thật hiệu quả “ Người cân bằng” vào thực tiễn này!.