DJC
(E) Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam

(E) Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam

  • Sinh viên chuyên ngành lịch sử và quản trị kinh doanh

  • Doanh nhân

  • Chủ doanh nghiệp

  • Cá nhâm mong muốn học hỏi tấm gương của Lương Văn Can

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/12/2022
Thành viên 1
18 - 50

Cụ Lương Văn Can từng nói rằng: “Đương thời buổi thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài, thi sức ở trong trường thương chiến, văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh - suy như thế, ta há nên coi thường xem khinh sao được”. Thông qua tư tưởng kinh doanh của cụ Can, ta nhận thấy: Người kinh doanh cần hiểu được nghề buôn bán phải vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng chứ không chỉ bo bo vì lợi ích bản thân. Để hình thành tư duy kinh doanh cấp tiến như vậy, bạn cần chú ý những điều gì? Hãy cùng TS. Lý Tùng Hiếu khám phá những triết lý kinh doanh của cụ Lương Văn Can thông qua tác phẩm “Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam”, gồm 2 quyển:

  • Quyển Thượng nói về thân thế và sự nghiệp Duy Tân của Lương Văn Can

  • Quyển Hạ nói về doanh nhân Việt Nam và tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can.