DJC
(E) Làm thế nào để trở thành cha mẹ lý tưởng

(E) Làm thế nào để trở thành cha mẹ lý tưởng

  • Các bậc phụ huynh

  • Giáo viên nuôi dạy trẻ

Người phụ trách LXV
Cập nhật gần nhất 28/02/2023
Thành viên 1
Làm thế nào để trở thành cha mẹ lý tưởng

       Sự kết nối giữa một phụ huynh lý tưởng với con cái được xây dựng trước hết dựa vào yếu tố tôn trọng, tôn trọng và tôn trọng. Nhưng vấn đề ở đây đó là, cha mẹ cũng chỉ có một lượng thời gian hữu hạn, một sức lực hữu hạn. Trong khi để duy trì xuyên suốt nền tảng kết nối tôn trọng cần rất cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn, nghĩa là cần rất nhiều thời gian. Chuỗi video “Làm thế nào để trở thành cha mẹ lý tưởng?” sẽ giúp bạn giải đáp phần nào câu hỏi trên. Bạn sẽ không phải rơi vào tình trạng kiệt sức, có thể thấu hiểu con trẻ toàn diện hơn, biết cách sắp xếp và thích nghi từng bước trên hành trình trở thành cha mẹ lý tưởng.