DJC
(E) KPMG

(E) KPMG

- Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm các tổ chức, doanh nghiệp 

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
DTTH KPMG

KPMG là 1 trong 4 công ty tư vấn - kiểm toán lớn nhất thế giới sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tài chính, Thuế, Công nghệ, Nhân sự, Sáng tạo... Hàng năm KPMG đều triển khai các hội thảo cập nhật thông tin mới nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh... đặc biệt trong giai đoạn Covid, KPMG đã có nhiều chia sẻ tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp tăng cường vaccine nội lực để vượt lên khủng hoảng hậu Covid.
XEM THÊM VỀ KPMG