DJC
(E) Jeremy Bentham

(E) Jeremy Bentham

  • Cá nhân đam mê triết học

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 14/03/2023
Thành viên 2
Top 10+ nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử

      Có thể nói triết học là khoa học của các khoa học. Từ cổ chí kim, khoa học hạt nhân này luôn có ảnh hưởng và chi phối đến nhận thức và hoạt động thực tiễn của nhân loại. Lịch sử triết học gắn với những vị triết gia vĩ đại xây dựng hệ thống quan điểm ảnh hưởng đến nhân loại sau này. Nào hãy cùng Thư viện 100 năm DJC tìm hiểu những gương mặt triết gia tiêu biểu trên thế giới nhé!