DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 09/05/2022
Thành viên 2
12-18 Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tự học

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục - đào tạo, luôn chú trọng đến nội dung và phương pháp học tập. Đặc biệt Người coi tự học là phương thức quan trọng nhất để người học lĩnh hội tri thức. Không chỉ là một nhà lý luận về giáo dục mà Hồ Chí Minh còn là hiện thân của một tấm gương sáng ngời về tự học và học suốt đời. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  • Hiểu về tự học

  • Cuộc đời tự học của Bác

  • Sự cần thiết của tự học và những bất cập của giới trẻ trong tự học hiện nay

  • Bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay