DJC
(E) Hành trình trở thành người giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an (bản full)

(E) Hành trình trở thành người giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an (bản full)

 • Giáo viên, giảng viên.

 • Tất cả mọi người đang ở vai trò người “Thầy”.

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 29/09/2022
Thành viên 1
18-50 Người Giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an

Chúng ta ai cũng là Thầy và ai cũng là Trò trong biển học vô bờ này. Cuộc đời là bối cảnh để chúng ta học hỏi. Chúng ta cần một người “Thầy” hướng dẫn giúp chúng ta trên con đường đi tìm tri thức. Vậy làm thế nào để trở thành một người “Thầy” vĩ đại giúp học trò đi đến bến bờ tri thức một cách hiệu quả nhất? Hãy nhớ rằng “Bắt đầu hơn hoàn hảo”. 

 • Chương 1: Hành trình Thầy giáo nghèo thay đổi thế giới

 • Chương 2: Triết lý giáo dục xuyên qua tim

 • Chương 3: Nâng tầm trí tuệ

 • Chương 4: Gia tăng giá trị

 • Chương 5: Phụng sự xã hội

 • Chương 6: Suy nghĩ tích cực

 • Chương 7: Làm chủ cảm xúc

 • Chương 8: Hành động chính trực

 • Chương 9: Lựa chọn kết quả cuối cùng cuộc đời

 • Chương 10: Kẻ thù lớn nhất đời người là “Tâm trí của chính mình”

 • Chương 11: 5 nguồn lực quan trọng để thành công

 • Chương 12: Ai thành công cũng phải có “thầy”

 • Chương 13: Đổi mới phương pháp dạy học

 • Chương 14: Làm thế nào để đạt được kết quả?

 • Chương 15: Sức mạnh của việc hành động liên tục