DJC
(E) Franklin D. Roosevelt

(E) Franklin D. Roosevelt

  • Cá nhân đam mê chính trị

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 06/04/2023
Thành viên 1
Franklin D. Roosevelt Chính trị

Hẳn là chúng ta đã nghe đến Tổng Thống Barack Obama, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Tổng thống Nelson Mandela... Họ được coi là những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, còn những ai? Hãy cùng Thư viện số 100 năm DJC tìm hiểu “Top 10+ chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới” sau đây nhé!