DJC
(E) Con đường hướng tới tổ chức học tập (2)

(E) Con đường hướng tới tổ chức học tập (2)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Học tập và đào tạo xưa nay vốn được xem là cách thức góp phần thúc đẩy, nâng cao năng lực, chất lượng nhân sự và là một trong những yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong thời đại 4.0, vấn đề này càng phải được chú trọng hơn nữa để bắt kịp xu thế:

  • Các giai đoạn phát triển của học tập, đào tạo

  • Văn hóa học tập của doanh nghiệp

  • Năng lực của doanh nghiệp trong thời 4.0