DJC
(E) CEO Ký Sự

(E) CEO Ký Sự

  • Cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp

  • Các nhà quản trị, kinh doanh

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 24/04/2023
Thành viên 1
CEO Ký Sự khởi nghiệp quản trị

Cuốn sách tập hợp vốn kinh nghiệm của ThS Trần Văn Phát sau 25 năm đi làm thuê cho các "ông chủ lớn". Nhìn lại một chặng đường dài thênh thang đã qua, tác giả giới thiệu những trang sách này với hy vọng cung cấp cho bạn đọc thông tin thực tiễn trong dòng chảy công việc quản trị. Bạn đọc có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích, bởi lẽ kiến thức sẽ không bao giờ thừa khi được vận dụng vào những giai đoạn cần thiết.