DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Kiến tạo Văn hoá đọc & Hướng dẫn tóm tắt sách

Đọc sách không chỉ lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi, nó còn giúp chúng ta có thêm rất nhiều kiến thức mới, phục vụ cho cuộc sống. Còn bạn cảm thấy thế nào? Đọc sách đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn và chiếm bao nhiêu thời gian trong quỹ thời gian của bạn? Để hình thành và duy trì thói quen đọc sách của một người, bạn cần chú ý những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  • Chương 1: Bàn về Văn hóa đọc sách

  • Chương 2: Thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay

  • Chương 3: Xây dựng văn hóa đọc cho người trẻ hiện nay