DJC
(E) Bánh xe cuộc đời

(E) Bánh xe cuộc đời

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Bánh xe cuộc đời”.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 12/06/2022
Thành viên 1
18-50 bánh xe cuộc đời

“Bánh xe cuộc đời” có thể nói là công cụ để khám phá và đánh giá bản thân được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc khai vấn hoặc huấn luyện. Mỗi chúng ta, cho đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ nhận ra rằng bản thân đang bị “mất cân bằng” trong cuộc sống, trong công việc bộn bề hay những mối quan hệ xung quanh mình. Và thực tế, chỉ chính bạn nhận ra được điều ấy sớm nhất.

Bánh xe cuộc đời mang đến nhiều giá trị cho người sử dụng, một trong những giá trị quan trọng nhất chính là giúp bạn định hình lại được bản thân ở hiện tại, thấy được những lỗ hổng mà bạn chưa cân bằng được trong “Bánh xe” - điều gì bạn đang làm tốt và điều gì làm chưa tốt. Từ đó, bạn có thể thiết lập những mục tiêu cụ thể nhằm cân bằng lại yếu tố đang bị bỏ quên đó của mình. Hãy dành thời gian tìm hiểu để có thể áp dụng thật hiệu quả mô hình “Bánh xe cuộc đời” này!.