DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 13/10/2022
Thành viên 1
6-12 An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam Phần 1

Giáo dục về kỹ năng an toàn giao thông cho các em học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học là nhiệm vụ cần thiết cũng như góp phần đem lại sự an toàn cho các em. Hãy đồng hành với Thư viện 100 năm để trang bị những kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, các em nhé!