DJC
ĐBSH_💎 Hải Phòng

ĐBSH_💎 Hải Phòng

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 24/02/2023
Thời gian hoàn thành 2 phút
Thành viên 1
VNTH

Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam. Hải Phòng còn được biết đến với các tên gọi khác như “Thành phố Hoa phượng đỏ”, “Thành phố cảng” hay “Đất Cảng”…

Hải Phòngthành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ thuộc vùng Duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam.

MỤC LỤC

  1. Tổng quan về Hải Phòng

  2. Nguồn gốc tên gọi “Hải Phòng”

  3. Lịch sử phát triển 

  4. Hải Phòng ngày nay

  5. Những nhân vật tiêu biểu

  6. Toplist du lịch Hải Phòng – Khám phá trọn vẹn “Thành phố hoa phượng đỏ”

  7. Tài liệu tham khảo