DJC
Cách để Lựa chọn công việc phù hợp

Cách để Lựa chọn công việc phù hợp

- Sinh viên và các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về mô hình cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp

- Những doanh nghiệp đang trên hành trình xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức cho mình.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 30/01/2022
Thành viên 1
Tuệ 12 - 18

Hiện nay, có 4 loại mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phổ biến. Đó là cấu trúc phân cấp, cấu trúc ma trận, cấu trúc ngang phẳng và cấu trúc mạng. Với mỗi mô hình sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Ví dụ như ở mô hình phân cấp, bằng việc xác định rõ hơn các cấp quyền hạn và trách nhiệm, giúp tạo động lực cho nhân viên với con đường sự nghiệp rõ ràng và cơ hội thăng tiến, cung cấp cho mỗi nhân viên một chuyên môn, tạo tình bạn thân thiết giữa các nhân viên trong cùng một bộ phận. Nhưng đồng thời mô hình có thể làm chậm sự đổi mới hoặc những thay đổi quan trọng trong công ty. Hay với cấu trúc ngang phẳng, doanh nghiệp sẽ trao cho nhân viên nhiều trách nhiệm hơn, thúc đẩy giao tiếp cởi mở hơn, cải thiện khả năng phối hợp và tốc độ thực hiện các ý tưởng mới. Vậy thì điểm hạn chế của mô hình này là gì? Hãy cùng DJC tìm hiểu sâu hơn về các mô hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong bài viết nhé!