DJC
Cách để Kiến tạo Bánh xe cuộc đời cho Teens

Cách để Kiến tạo Bánh xe cuộc đời cho Teens

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn tìm hiểu và phát triển bản thân.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Bánh xe cuộc đời”.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 08/02/2022
Thành viên 1
kiến tạo bánh xe cuộc đời

Hãy chọn ra những lĩnh vực quan trọng nhất và bắt đầu đánh giá và thiết lập chúng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn. Trong đó, tuyên ngôn sứ mệnh và mục tiêu cuộc đời chính là những công cụ giúp chúng ta định hướng, gợi mở những hướng đi đúng nhất khi bạn cảm thấy bất an, vô định. Những ngày trăn trở: “Bản thân đang sống hay tồn tại?” là những ngày dài... không chỉ người trẻ mà những người đã từng trải cũng phải vượt qua. Đặc biệt, với các bạn Gen Z, các bạn sẽ nghĩ như thê nào về cách định hình “Bánh xe cuộc đời”?

Hãy để DJC gợi mở các bước để bạn có thể tự viết nên tuyên ngôn sứ mệnh, mục tiêu cuộc đời cũng như cách Gen Z tạo lập “Bánh xe” cho riêng mình. Người có hành trình cuộc đời càng gian nan thì những điều làm cho họ hạnh phúc đôi khi lại đơn giản hơn rất nhiều lần!

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!