DJC
Cách để Giao việc & Ủy thác hiệu quả

Cách để Giao việc & Ủy thác hiệu quả

  • Cấp quản lý, nhà lãnh đạo đang mong muốn cải thiện kỹ năng giao việc và ủy thác công việc cho nhân viên và cấp dưới

  • Các trưởng nhóm, tổ chức mong muốn thúc đẩy tiến độ công việc của đội nhóm một cách tốt nhất

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 25/01/2022
Thành viên 1
Tuệ 18-50

Kỹ năng giao việc và ủy thác có vai trò quan trọng đối với người lãnh đạo. Mặc dù giao việc và ủy quyền là những công việc thường xuyên mà người quản lý gặp phải thế nhưng cũng có không ít người lúng khi thực hiện công việc này. Thứ nhất, bài viết sẽ cung cấp cho bạn các nguyên tắc khi giao việc ( như giao việc với thông tin rõ ràng, đưa ra kết quả cần hoàn thành và thời gian hoàn thành công việc, lên danh sách công việc, theo dõi tiến độ, phân rõ quyền hạn của những người được giao việc, …) và các bước thực hiện quy trình giao việc hiệu quả. Thứ hai, là các nguyên tắc và quy trình ủy thác công việc hiệu quả ( bao gồm việc cần rõ ràng mọi thứ trong công việc, ủy thác công việc cho ai, định ra thời gian hoàn thành công việc, kế hoạch hành động, báo cáo tiến độ, ...) 

Doanh nghiệp và các thành viên của đơn vị bạn chỉ có thể phát huy hết năng lực của nhau khi người quản lý phân công đúng việc đúng người. Để có thêm những bài chia sẻ các kiến thức liên quan bạn có thể theo dõi các bài đọc tiếp theo của DJC chúng tôi nhé!