DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

BÀI 1.1: CÁCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU DÀI HẠN & MỤC TIÊU NGẮN HẠN

BÀI 1.1: CÁCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU DÀI HẠN & MỤC TIÊU NGẮN HẠN

* Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với ** None [1] Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model   giúp Nâng cao năng lực: * Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thô

3538 lượt xem

Bài 1.2: CÁCH ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT VÀ HẠNH PHÚC HƠN

Bài 1.2: CÁCH ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT VÀ HẠNH PHÚC HƠN

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với   None [1] Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông

776 lượt xem

BÀI 1.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI TRONG NĂM 2021

BÀI 1.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI TRONG NĂM 2021

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình phát triển bản thân DJ  - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1441 lượt xem

BÀI 1.4: CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN

BÀI 1.4: CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

791 lượt xem

BÀI 1.5: CÁCH ĐỂ THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

BÀI 1.5: CÁCH ĐỂ THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

2078 lượt xem

BÀI 1.6: CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH ƯỚC MƠ

BÀI 1.6: CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH ƯỚC MƠ

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model  giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1341 lượt xem

BÀI 1.7: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI

BÀI 1.7: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model  giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua Mo

1036 lượt xem

BÀI 1.8: CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN DỰA TRÊN BỘ CÔNG CỤ BÁNH XE CUỘC ĐỜI

BÀI 1.8: CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN DỰA TRÊN BỘ CÔNG CỤ BÁNH XE CUỘC ĐỜI

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model None [2]   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình t

4055 lượt xem

BÀI 1.10: CÁCH ĐỂ THIẾT KẾ NÊN CUỘC SỐNG MÀ BẠN MONG ƯỚC

BÀI 1.10: CÁCH ĐỂ THIẾT KẾ NÊN CUỘC SỐNG MÀ BẠN MONG ƯỚC

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1889 lượt xem

BÀI 1.11: CÁCH ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ HƠN CẢ SỰ HẠNH PHÚC

BÀI 1.11: CÁCH ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ HƠN CẢ SỰ HẠNH PHÚC

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1253 lượt xem

BÀI 1.12: CÁCH ĐỂ TẠO NÊN MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH

BÀI 1.12: CÁCH ĐỂ TẠO NÊN MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1273 lượt xem

BÀI 1.13: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI TRONG THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN CỦA BẠN

BÀI 1.13: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI TRONG THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN CỦA BẠN

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1206 lượt xem