DJC
(S) Hướng dẫn sử dụng Thư viện số 100 năm
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
228 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Châu Linh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Phó Chủ tịch & CEO DJC

Website: https://lilynguyen.vn

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả độc giả thư viện

  • Những cá nhân muốn khám phá nền tảng thư viện số 

Lý do nên xem
  • Hiểu rõ cấu trúc kho tài liệu trên Thư viện số 100 năm

  • Nắm được cách thức đăng ký thành viên/đăng nhập tài khoản

  • Sử dụng hiệu quả Web/App để phục vụ học tập và làm việc

Tóm tắt nội dung

Thư viện số 100 năm kết hợp tinh tế 3 mô hình eLearning, mạng xã hội và truyền thông số. Con tàu hội tụ tri thức tinh hoa đa thế hệ, giúp mỗi cá nhân nâng tầm trí tuệ để tìm được hạnh phúc cho riêng mình.