DJC
(E) Cải thiện và xây dựng văn hoá đọc cho người Việt trẻ
Cao cấp
Cấp độ: Căn bản
4647 lượt xem

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Oanh

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Lý do nên xem

  • Giúp bạn hiểu được giá trị tri thức của việc đọc sách và phương pháp đọc có kỹ thuật

  • Giúp bạn có động lực đọc sách nhiều hơn

Tóm tắt nội dung

Đọc sách không chỉ lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi, nó còn giúp chúng ta có thêm rất nhiều kiến thức mới, phục vụ cho cuộc sống. Còn bạn cảm thấy thế nào? Đọc sách đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn và chiếm bao nhiêu thời gian trong quỹ thời gian của bạn? Để hình thành và duy trì thói quen đọc sách của một người, bạn cần chú ý những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  • Chương 1: Bàn về Văn hóa đọc sách

  • Chương 2: Thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay

  • Chương 3: Xây dựng văn hóa đọc cho người trẻ hiện nay